Estudi “Adolescents d’Eivissa: ni ho tenen clar ni ho tenen fàcil” de 2022

Adolescents d’Eivissa: ni ho tenen clar ni ho tenen fàcil, és un estudi de la població escolar d’Eivissa elaborat per l’equip del CEPCA. Està format per tres eixos centrals: consum de drogues i altres conductes de risc, salut afectivosexual i diversitat sexual.

L’eix referent a consum de drogues i altres conductes de risc s’ha desglossat en diversos apartats:

  • La seua situació familiar i social
  • Informació, opinions i creences sobre drogues
  • Prevalences de consum de drogues
  • Consum de tabac
  • Consum d’alcohol
  • Consum de cànnabis
  • Consum d’altres substàncies
  • Altres conductes de risc.

Els altres dos eixos recullen les dades referents a la seua salut afectivosexual, identitat i orientació sexual i les seues opinions, actituds i comportaments davant les persones LGTBIQ+.

Compartir