CEPCA

Programes preventius

El CEPCA desenvolupa als centres de primària i secundària programes de prevenció universals on es treballen temes relacionats amb les conductes addictives i de risc a la infància i a l’adolescència. “Controla’t”, “Sextima!” i “En Parlam” són els nostres tres programes fonamentals. Així mateix, dissenyam i desenvolupam activitats ad hoc segons les demandes concretes dels centres educatius.

Assessorament familiar

El programa d’assessorament familiar és un programa assistencial que dona resposta a les demandes concretes relacionades amb la prevenció primària i la prevenció secundària de drogues i conductes addictives. Va dirigit fonamentalment a famílies que tenen indicis que algun dels seus membres té contacte amb substàncies addictives.

Estudis

Els estudis sobre consum de drogues a la població escolar d’Eivissa tenen la finalitat de conèixer les prevalences, actituds i comportaments dels adolescents en torn a les conductes addictives i els estudis Sextima! aborden aspectes relacionats amb la seua salut afectivosexual.

Memòries

El CEPCA envia cada any al seu Departament del Consell d’Eivissa les mèmories de les actuacions i les intervencions realitzades en els seus àmbits d’actuació.

Campanyes

El Cepca dissenya i realitza campanyes de sensibilització i prevenció sobre diferents temes relacionats amb la promoció de la salut integral. Algunes han estat desenvolupades a demanda o en col·laboració amb altres departaments del Consell d’Eivissa o altres institucions.

Notícies

Filter

Carrera Indot 2023

‘La Cursa de s’Indiot’ supera els 200 inscrits

30 de novembre de 2023
El conseller d’Esports del Consell Insular d’Eivissa, juntament amb el director insular d’Esports. Javier Bonet,…
25N Noviembre 2023

L’Oficina de la Dona del Consell d’Eivissa atén 687 víctimes de violència de gènere en 2023

15 de novembre de 2023
L'Oficina de la Dona del Consell Insular d'Eivissa ha atès en 2023 un total de…
Sa Joveria IDIS

Sa Joveria compleix un any com a centre fonamental en l’atenció a persones en risc d’exclusió social

14 de novembre de 2023
Avui, 14 de novembre, fa un any que el Consell Insular d’Eivissa va obrir les…

Compartir