Centre d’Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d’Eivissa (CEPCA)

El CEPCA té la responsabilitat de la prevenció de les drogodependències i de les conductes addictives en general. El seu objectiu fonamental és la sensibilització, la informació i la formació a l’àrea de la prevenció, a través de diferents programes que executa en els diferents àmbits d’actuació: familiar, educatiu, laboral, comunitari i de mitjans de comunicació. S’encarrega de dissenyar, de planificar i d’executar programes d’intervenció i estudis d’investigació amb la col·laboració i la coordinació de múltiples institucions, serveis i organitzacions socials.

A qui va dirigit?

  • Persones i famílies que demanen informació i assessorament.
  • Professionals que demanen assessorament en la realització d’activitats preventives.
  • Als centres educatius es treballa en tots els nivells: professorat, alumnat, adolescents en risc, equips directius i les APIMA.
  • També es dona resposta a les demandes de centres de treball, sindicats, organitzacions empresarials i institucions públiques o privades, col·lectius professionals, etc.

ÀREES DE TREBALL:

–  PROGRAMES PREVENTIUS
–  ASSESSORAMENT FAMILIAR
–  ESTUDIS
–  MEMÒRIES

CEPCA Sala de reuniones

Informació i atenció

Ubicació:
Avinguda d’Isidor Macabich, 20 bis, 2n 3ª
(Edifici Olimpo)
07800 Eivissa
Contacte:
Tel.: 971 323 335
Email: cepca@arquisocial.es

Compartir