Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut

El Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de foment i promoció de les activitats esportives, activitats recreatives, d’oci i lleure, joventut i equipaments juvenils i ordenació d’aquestes activitats. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Edificio Consell d'Eivissa

Informació i atenció

Ubicació:
Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa
Contacte:
Tel.: 971 195 417 / 971 195 900
Email: dep.economia@conselldeivissa
Web: www.conselldeivissa.es

Compartir