Psicomotricitat

Els nens petits sempre estan en moviment i necessiten activitats que facilitin la manera com es poden adaptar al seu entorn; per això, part de l’ensenyament –a aquesta edat– ha d’estar enfocat a promoure la psicomotricitat infantil.

La psicomotricitat infantil és l’encarregada d’estimular el desenvolupament de les habilitats cognitives i motrius durant la infància, les quals influeixen considerablement en el desenvolupament intel·lectual, afectiu i social del nen.

Són jocs que afavoreixen la relació amb l’entorn, en què es tenen en compte les diferències individuals, les necessitats i els interessos dels petits.

Informació i atenció

Contacte:
Telèfon: 971 313 550
Horari:
Dimarts i dijous, de 18.30 a 19.30 h
Quota mensual: 12 euros

Descàrregues

Compartir