Skip to main content
Inclusió

Notícies

El Consell d’Eivissa aprova definitivament la seua Cartera de serveis socials

15 de març de 2023

El Ple del Consell Insular d’Eivissa ha aprovat avui de manera definitiva el Reglament de la Cartera de serveis socials que suposa, tal com ha explicat la consellera de Benestar Social Carolina Escandell, “fer realitat el canvi de paradigma que implica la concertació social com a ferramenta de finançament dels serveis pels col·lectius més vulnerables, passant d’un model conceptualment basat en les subvencions, a la consolidació de drets de les persones usuàries mitjançant la fórmula de la concertació social”. En aquest sentit, la consellera ha remarcat que “des d’avui l’illa d’Eivissa comptarà amb una cartera de serveis socials que permetrà un sistema de concertació legal, regular i estable”.

Aqueta Cartera de serveis socials esdevé el catàleg dels serveis socials del Consell Insular d’Eivissa, “tant els que ja s’estan prestant com el que està previst comencin a donar-se”. En aquest sentit la cartera preveu serveis per a persones amb discapacitat, persones majors, serveis a la dona i al col·lectiu LGTBI, inclusió social, menors i famílies i prestacions econòmiques.

La proposta que avui s’ha aprovat definitivament ha donat compliment a tots els tràmits necessaris i preceptius (informes de viabilitat econòmica, sostenibilitat financera i les memòries d’impacte normatiu de cada matèria), comptant a més tots els informes emesos pels òrgans consultius amb diagnòstic favorable.

Escandell ha explicat que la cartera de serveis socials d’aquest Consell Insular “es constitueix com l’eina fonamental a partir de la què es podrà donar estabilitat a l’àmbit social de l’illa d’Eivissa. És la pedra angular sobre la que pivotaran tota la construcció dels serveis dirigits a les persones vulnerables, i com a tal ha de ser una pedra sòlida, estable i segura”.

Amb aquesta aprovació, es dona compliment al previst a la Llei 4/2009, d’11 de juny de Serveis Socials de les Illes Balears, que estableix la obligatorietat dels consells insulars d’aprovar les seues carteres de serveis socials en el seu article 27.1.

Més notícies relacionades

Filter

Sa Joveria IDIS

Sa Joveria compleix un any com a centre fonamental en l’atenció a persones en risc d’exclusió social

14 de novembre de 2023
Avui, 14 de novembre, fa un any que el Consell Insular d’Eivissa va obrir les…
Ayudas discapacidad para mayores

Ja es poden demanar les prestacions econòmiques per a majors de 65 anys i per a persones amb discapacitat

22 de setembre de 2023
El Butlletí Oficial de les Illes Balears ja ha publicat les bases per demanar les…

El Consell Insular d’Eivissa, AIF, ASPANADIF, APFEM, PIMEEF, FEHIF i Fundació Mapfre compromesos amb la integració sociolaboral

14 de març de 2023
Carolina Escandell, Consellera de Benestar Social i Recursos Humans del Consell Insular d’Eivissa; Alberto Pedro…