Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI)

El Servei d’Atenció Integral LGTBI és un servei gratuït que ofereix atenció especialitzada jurídica, psicològica i suport social a persones LGTBI, que pateixen, hagin patit –o estiguin en risc de patir-ne– discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió de gènere. A més d’atendre demandes relacionades amb la diversitat sexual i de gènere de familiars i professionals.

Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+

Informació i atenció

Ubicació:
C/ Madrid, 52, baixos
07800 Eivissa

Contacte:
Tel.: 644 968 328
E-mail: sai@conselldeivissa.es

Horari:
Dilluns: de 16.30 a 19.30 h
Dimecres: de 9.30 a 13.30 h

Compartir