Departament de Benestar Social i Recursos Humans

El Departament de Benestar Social i Recursos Humans comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de serveis socials i assistència social, integració i desenvolupament comunitari, tutela, acolliment i adopció de menors, polítiques de gènere i dona, títols de famílies nombroses i la resta de polítiques d’inserció social competència del Consell Insular d’Eivissa, així com la relació i la col·laboració amb les entitats i les associacions d’aquest àmbit.

Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular. A més, la gestió relativa als recursos humans (RH) del Consell Insular, funció pública, règim interior, potestat disciplinària, tot respectant les competències legalment reservades a la Presidència i relacions amb els representants sindicals.

Edificio Consell d'Eivissa

Informació i atenció

Ubicació:
Av. d'Espanya, 49
(Consell Insular d'Eivissa)
07800 Eivissa

Contacte:
Telèfon: 971 195 900 (Centraleta) / 971 195 528
E-mail: dep.benestar@conselldeivissa.es
Web: www.conselldeivissa.es

Compartir