El Consell LGTBI aprova el II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI en Matèria de Diversitat Sexual,
Familiar i de Gènere de les Illes Balears

El Ple del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d’LGTBI), celebrat avui de forma telemàtica, ha aprovat el II Pla Estratègic de Polítiques Públiques LGTBI i en Matèria de Diversitat Sexual, Familiar i de Gènere del Govern de les Illes Balears.

Aquest Pla, que compta amb un pressupost total de 2,58 milions d’euros per al període del 2021 al 2024, amplia i aprofundeix les línies estratègiques iniciades durant el primer pla, i inclou més d’un centenar d’accions en àmbits com l’educació, la salut laboral, la memòria històrica o l’activisme social a les Balears.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha presidit la desena sessió del Consell d’LGTBI, en què ha agraït a totes les persones participants la feina realitzada en els quatre grups de treball que han anat perfilant objectius i estratègies al llarg del passat any, des que es va començar el procés d’elaboració, el juny de 2020.

“La societat civil i les institucions hem de treballar conjuntament per trencar estereotips, actituds i comportaments que vulnerin els drets de les persones LGTBI, que són drets humans”, ha afirmat la consellera durant la seua intervenció davant el Consell, en el qual participen diverses conselleries del Govern, consells insulars, ajuntaments, entitats socials, empresarials i sindicals, així com partits amb representació parlamentària, associacions en l’àmbit de l’activisme LGTBIQ+ i persones expertes.

Aquest document estratègic és “molt ambiciós perquè inclou mesures necessàries tant en l’àmbit de la prevenció de l’LGTBI-fòbia com actuacions per eliminar-la i iniciatives per potenciar la igualtat i el desenvolupament ple dels drets del col·lectiu”, ha apuntat Garrido. Algunes d’aquestes accions les desenvoluparà el Govern i d’altres seran abordades pels ens locals, d’acord amb les seues competències.

El II Pla preveu cinc objectius:

  1. Impulsar, implementar i coordinar polítiques públiques en matèria LGTBI des d’un enfocament transversal.
  2. Contribuir a identificar i reduir l’origen de les desigualtats i de les violències que pateix el col·lectiu LGTBIQ+.
  3. Remoure els obstacles que troben les persones i famílies LGTBIQ+ per tenir una vida lliure de violència i discriminació a tots els àmbits.
  4. Potenciar i consolidar les capacitats d’interlocució i de suport a les entitats LGTBIQ+ de les Illes Balears per cooperar en les estratègies i accions en matèria de diversitat sexual, familiar i de gènere a les Illes Balears.
  5. Impulsar accions encaminades a restituir la memòria i la dignitat dels col·lectius i de les persones que varen ser sotmeses històricament a pràctiques discriminatòries, d’estigmatització i persecució durant la dictadura i els primers anys de transició per raó de la seua orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere o característiques sexuals.

Entre les accions previstes, s’inclou l’elaboració d’estudis i diagnosis sobre la realitat de les persones LGTBI+ a Balears, el suport telefònic en situacions d’LGTBI-fòbia, incloent-hi la prevenció del suïcidi, i l’elaboració de normativa per lluitar contra la violència que pateixen les persones trans durant el seu procés de transició.

També es preveu la creació d’un protocol integral per a les persones amb característiques intersexuals, un protocol d’actuació policial davant delictes d’odi i un protocol davant l’assetjament escolar per motius d’LGTBI-fòbia als centres educatius.

Igualment s’impulsaran actuacions per eliminar la discriminació a l’entorn laboral, es dissenyaran indicadors clau de polítiques públiques LGTBI i es posarà en marxa tot un seguit d’accions, tallers i campanyes de prevenció de l’LGTBI-fòbia, de sensibilització i de visibilització de la realitat LGTBI+ en la nostra societat.

Finalment, el Pla diverses vàries mesures de reconeixement i valoració de les persones i associacions activistes pels drets LGTBI+, i per a la justícia i la reparació històrica en memòria democràtica LGTBI+.

Així, el document amplia i aprofundeix les mesures ja iniciades en el I Pla Estratègic LGTBI de les Illes Balears (2017-2019) i dona continuïtat a les polítiques públiques iniciades arran de la publicació de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia.

Compartir