Violència de gènere

La violència de gènere es considera la màxima expressió de la desigualtat entre les dones i els homes, és per això que aquesta institució treballa per la prevenció i la sensibilització de la població de la nostra illa, posant sempre un especial accent en la població infantil i juvenil, mitjançant els programes d’actuació del CEPCA i en el tractament de les dones i els infants víctimes d’aquesta violència.

L’any 1997 el Consell Insular d’Evissa va obrir l’Oficina de la Dona, un servei multidisciplinari especialitzat en assessorament, orientació i tractament a dones que han patit o pateixen violència masclista. El servei ha anat passant per diferents etapes i modificant els seus programes d’atenció segons les necessitats de la població. Actualment els programes que està duent a terme són:

  • Programa d’atenció psicològica a víctimes de violència masclista.
  • Programa d’atenció psicològica a fills de dones víctimes de violència de gènere.
  • Programa d’assessorament jurídic per a dones víctimes de violència masclista.
  • Programa d’atenció i assessorament social per a dones.
  • Programa d’inserció laboral per a dones.
  • Programa d’acolliment per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills o persones dependents.

En aquest servei treballam amb el suport jurídic de tota una sèrie de normativa que recull la protecció i les ajudes a les víctimes de violència de gènere o de violència masclista. Les més destacades són:

Compartir