Polítiques d’igualtat

El Departament de Benestar Social del Consell Insular d’Eivissa és el departament encarregat de promoure l’equitat de gènere a l’illa d’Eivissa. Des de l’1 de gener de 2019, els consells insulars de les Illes Balears tenen les competències pròpies en matèria de polítiques d’igualtat.

El seu principal objectiu és combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere i del sexisme, des de la prevenció de les violències al seu tractament de les mateixes una volta que han aparegut.

Des d’aquest departament estam treballant activament contra les desigualtats de gènere i les diferents discriminacions que envolten les dones de la nostra illa i així poder contribuir a aconseguir una illa lliure i igualitària.

Per aconseguir aquest objectiu treballam cada dia:

  • Incloent la perspectiva de gènere interseccional a tots els departaments del Consell Insular d’Eivissa.
  • Defensant la igualtat de drets i oportunitats, per aconseguir igualtat en els resultats de dones i homes, tenint en compte les diferències entre les diferents edats, nacionalitats, ètnies i situacions econòmiques.
  • Abordant tots els àmbits de les violències masclistes, tractant les dones que estiguin o hagin estat en situació de violència els serveis multidisciplinaris adequats per a la seua recuperació.
  • Coordinant les actuacions per part de les diferents administracions i entitats per la igualtat i les violències masclistes que es puguin dur a terme a l’àmbit insular.
  • Sent el nexe d’unió entre l’Institut Balear de la Dona i les dones de la nostra illa.

Compartir